Helikon

Alle lezingen

13 Toon mij een engel... & Hark, now hear the angels sing

Wezens die zich bewegen tussen hemel en aarde en bemiddelen tussen goden en mensen, komen in alle godsdiensten voor. Als boodschappers of dienaren van de goden kennen we ... lees meer


14 Los!

De Belgische kunstenaar Panamarenko (1940-2019) was gefascineerd door alles wat vliegt, zweeft, zwemt, rolt of zich hink-stap-springend voortbeweegt. Hij ontwierp ‘tuigen... lees meer


53 Felix Nussbaum en de oorlog - Uitgesteld tot mei 2022

In 2020 herdenken we 75 jaar bevrijding. We willen stilstaan bij het werk en leven van bijzondere kunstenaars. Er is gekozen voor Felix Nussbaum en zijn indrukwekkende na... lees meer