Helikon

Inschrijvingsvoorwaarden

Hoe schrijft u zich in voor de activiteiten van Helikon?

Inschrijving is mogelijk via onze website: www.helikon-utrecht.nl of telefonisch, bel 06- 250 488 75, of stuur een email naar: info@helikon-utrecht.nl.

Na uw aanmelding ontvangt u per email of post een bevestiging van uw inschrijving. Met uw inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het bijbehorende inschrijfgeld. Inschrijfformulieren voor reizen kunt u telefonisch of per e-mail apart aanvragen.

Wijze van betalen

Betaling is alleen mogelijk door het bedrag vermeld op de factuur over te schrijven op onze bankrekening NL52 INGB 0008 4279 96 t.n.v. Helikon Utrecht.
Vermeld bij uw betaling de nummers van de lezingen of activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen en betaal voor aanvang van de eerste activiteit.

Annulering

Geef uw annulering of wijziging schriftelijk, telefonisch of per email door.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, dan kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Ook kunt u eenmalig uw inschrijving wijzigen. Tot 14 dagen vóór aanvang van het desbetreffende programmaonderdeel is terugbetaling mogelijk indien sprake is van aantoonbare overmacht. Hiervoor wordt per afgezegde activiteit €10 administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer gaat een activiteit niet door?

Gaat een activiteit niet door vanwege te weinig belangstelling, bij minder dan 10 deelnemers, dan krijgt u daar uiterlijk 10 dagen voor aanvang per e-mail dan wel schriftelijk bericht over. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort.

Studentenkorting

Speciaal voor studenten is er een gereduceerd tarief van € 10 voor het bijwonen van een lezing. Bij aanmelding graag uw studentnummer doorgeven. Voor themadagen, excursies en reizen bestaat geen gereduceerd studententarief.

Reizen

Voor reizen van Helikon gelden de ANVR Reizigersvoorwaarden. Reisbureaus waarmee Helikon samenwerkt hanteren deze voorwaarden. Uitgebreide regelingen van toepassing op reizen zijn opgenomen op de website van Helikon.

Museumkaart

Wanneer er in Nederland sprake is van een museumbezoek, dan is de entreeprijs van het museum niet inbegrepen bij de prijs. U dient dus in het bezit te zijn van een Museumkaart of een entreebewijs.

Aansprakelijkheid

Helikon is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen, ontstaan tijdens door Helikon georganiseerde activiteiten.