Helikon

Bereikbaarheid van de cursus- locaties

Utrecht

Instituto Cervantes, Domplein 3, 3512 JC Utrecht, tel. 030 2428477. Bij de rode deur aanbellen, lezingen vinden meestal plaats op de 1e verdieping, die met de lift gemakkelijk bereikbaar is.
Openbaar vervoer wordt sterk aanbevolen. Looproute vanaf Utrecht CS: neem uitgang Centrum richting Dom, looptijd ca. 12 min. Openbaar vervoer: vanaf Centrumzijde Utrecht CS, buslijn 2 (ringlijn Museumkwartier), halte Domplein, iets teruglopen. Deze halte is tevens halte voor terugreis.

Museum Catharijneconvent, Lange Nieuw- straat 38, 3512 Utrecht, tel. 030 2313835. Openbaar vervoer: zie hierboven eveneens buslijn 2 (ringlijn Museumkwartier), halte Catharijneconvent. Lopen vanaf het station neemt ruim een kwartier.

Voor beide locaties geldt: met eigen vervoer is het betaald parkeren in het centrum of in de parkeergarages Springhaver of Kruisstraat.

Leiden

Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.

Bilthoven

Huize Gaudeamus, Gerard Doulaan 21.

Bij inschrijving voor activiteiten op een van deze locaties ontvangt u uiterlijk een week van tevoren een routebeschrijving.

Secretariaat Helikon

Helikon
Van Humboldtstraat 8
3514 GP Utrecht

Telefoon
030 - 273 03 62
Mobiel
06 - 250 488 75 (Heleen Rippen)

U kunt ons altijd bellen op woensdag en donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op andere tijden staat het antwoordapparaat aan. Probeer ons zo veel mogelijk te e-mailen.

© 2019, Helikon Utrecht en Heleen Rippen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.