Helikon

De doop van de Kievo Rus
Lezing over de kerstening van Rusland, die begon in Cherson en Kiev

In het middelpunt van de actualiteit zal Désirée Krikhaar de geschiedenis van de kerstening van Rusland schetsen.

Hoewel het christendom al naast de heidense cultussen bestond, was het nog geen officiële godsdienst.
In 988 laat vorst Vladimir van de Kievo Rus’ zich dopen in Chersonesos op de Krim. Die doop was niet alleen religieus, maar ook politiek van groot belang. Nu kon hij een Byzantijnse prinses trouwen in de hoop de twee rijken samen te smeden. Na zijn doop trekt Vladimir naar zijn hoofdstad Kiev om grote kerken naar Byzantijns voorbeeld te stichten. Tot de dag van vandaag zijn de Byzantijnse invloeden in kerk, cultuur en politiek aanwezig. Vanuit het zuiden verspreidt de nieuwe religie zich noordwaarts. Omdat de positie van Kiev afneemt door aanvallen van vijandige legers, verplaatst de Metropoliet zijn zetel uiteindelijk naar Moskou. Onenigheid tussen kerkleiders in Constantinopel, Kiev, Moskou en zelfs het Westen breekt aan en zal eeuwen duren. Voor Oekraïners en Russen blijft Kiev echter de bakermat van het christelijke Rusland.


Doop van vorst Vladimir en het volk, Oost Slavisch, Radzivilov kroniek, 15e eeuw, Academie van Wetenschappen, Sint Petersburg
Plaats en datum
vrijdag 24 februari 2023, 14.00 - 16.00 uur, Instituto Cervantes, Utrecht
Prijs
lezing € 25,-