Alle lezingen

47 Beknopte geschiedenis van het zelfportret

Internet en social media hebben de laatste decennia onder andere geleid tot een enorme stroom aan selfies. Op Facebook, Snapchat en blogs geven we voortdurend expressie a... lees meer


48 Leven en werk van Berthe Morisot

In het Musée d’Orsay in Parijs hangen de schilderijen van Berthe Morisot (1841-1895) tussen de grote doeken van vrijwel alleen maar mannelijke tijdgenoten. Ze had niet ee... lees meer


49 100 jaar Bauhaus: van Weimar naar Dessau naar Berlijn

In 1919 werd de Grossherzogliche-Sächsiche Hochschule für Bildende Kunst met de Grossherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule samengevoegd tot het Staatliches Bauhaus Wei... lees meer


50 Macedonische muurschilderingen

Toen het Byzantijnse Rijk Macedonië in de 11e eeuw onder zijn heerschappij bracht, was Skopje weliswaar het politieke, maar Ohrid het kerkelijke en culturele centrum. In ... lees meer


51 De Codex Manesse

De Codex Manesse (12e -13e eeuw) is een van de culturele hoogtepunten van de Hoge Middeleeuwen. Het manuscript, ook bekend als het Heidelberger Liederhandschrift, is een ... lees meer


52 Goddelijke kunst, goddelijke lust

Toen de Duitse-Iraanse schrijver en wetenschapper Navid Kermani enkele jaren geleden in Keulen de tentoonstelling ‘Grootsheid en luister der Middeleeuwen’ bezocht, was hi... lees meer


53 De fresco’s van de Sixtijnse kapel

De Sixtijnse kapel in het Vaticaanse museum in Rome, is in de jaren 1475-1481 gebouwd in opdracht van paus Sixtus IV. Het is er altijd druk en dat is zeker níet te danken... lees meer


54 De Annunciatie, maar dan anders

De Annunciatie (Verkondiging, Maria-Boodschap) is een belangrijk moment in het evangelieverhaal: het grote keerpunt na de zondeval, het begin van de verlossing. Vanaf de ... lees meer