Helikon

Psalmen in de moderne Nederlandse poëzie
themamiddag over de psalmen van Vroman en Kopland en meer

In de Nederlandse literatuur werden ook in de 20e en 21e eeuw psalmen geschreven. Psalmen in de betekenis van gedichten die op een of andere manier aan de Bijbelse psalmen te relateren zijn, zoals pastiches, parodieën en authentieke varianten. Het gaat om psalmen over eenzaamheid, vrede, rechtvaardigheid, de schepping/de kosmos, het verlangen naar liefde en de relatie met God. Moderne Nederlandse dichters proberen in hun psalmen jeugdervaringen te verwoorden, heimwee naar vroeger onder woorden te brengen, hun eigen geloof te verdichten en voor hen belangrijke vragen te ordenen. Rutger Kopland en Leo Vroman zijn aansprekende dichters en schrijvers die psalmen schreven. Waarom schreven zij deze psalmen en waar gaan ze over? Wat zeggen deze psalmen ons? Bij Kopland domineert nostalgie en bij Vroman de betekenis van ‘het systeem’.
Een bijeenkomst waarin poëzie wordt gelezen en ‘psalmen’ (in de meest ruime zin van het woord) worden geschreven. Jan de Bas zal in deze themadag gebruik maken van: En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Psalmen in de Nederlandse poëzie vanaf 1900, samengesteld door Arie Bijl en hemzelf.


Rutger Kopland (1934- 2012)
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 6 maart 14.00 - 17.00 uur
Prijs
themamiddag met tekstfragmenten, inclusief high tea € 35