Helikon

‘Ik ben mijzelf tot vraag geworden…’
themamiddag over het gedachtegoed van Augustinus

Augustinus van Hippo (354-430) geldt als een van de belangrijkste kerkvaders en theologen van de christelijke kerk. Zijn denken en leven heeft een grote doorwerking gehad in de schilderkunst. Denk maar aan de prachtige voorstellingen uit de frescocyclus over Augustinus in de Sant’Agostino in San Gimignano, gemaakt door Benozzo Gozzoli in het midden van de vijftiende eeuw. In deze interactieve lezing maken we kennis met Augustinus’ levensloop en gedachtengoed.
Na een inleiding zal Laurens ten Kate laten zien hoe modern Augustinus eigenlijk is, met zijn nadruk op de mens als raadsel voor zichzelf, en zijn pleidooi voor individualiteit en authenticiteit. De hedendaagse filosoof Charles Taylor gaat zo ver de historische wortels van het individualisme terug te voeren op Augustinus…Toch is Augustinus, die een rigoureuze scheiding maakte tussen de aardse, zondige wereld en de hemelse, goddelijke wereld, ook sterk beïnvloed door de mystieke, gnostische tradities.
Daarna buigen we ons onder leiding van Henny Molenaar over de frescocyclus van Gozzoli. We lezen gezamenlijk stukken uit de bron voor deze frescocyclus, de Belijdenissen, een werk dat tegelijkertijd als een loflied aan God als een zoektocht naar Augustinus’ ware ‘ik’ beschouwd kan worden.
We staan stil bij belangrijke thema’s in het werk van Augustinus en de betekenis ervan voor onze tijd: wat is zijn visie op het geloof als een hoogstpersoonlijke ervaring? En wat is zijn visie op het kwaad die tot uitdrukking komt in zijn leer van de erfzonde?


Benozzo Gozzoli, kerkvader Augustinus, 15e eeuw, Duomo di San Gimignano
Plaats en datum
Cervantes, woensdag 11 december 2019, 13.30 - 16.30 uur
Prijs
themamiddag met tekstfragmenten, inclusief high tea € 50