Helikon

Het kwaad in de kunst en literatuur van het Fin de Siècle
themadag over Couperus werk over zonde, verval en wat dies meer zij

In de loop van de negentiende eeuw raken veel kunstenaars en schrijvers gefascineerd door het kwaad als een wezenlijk, niet te vermijden onderdeel van het menselijk bestaan. Hoewel sommigen onder hen hierbij nog putten uit de christelijke erfenis van zonde en schuld, hebben de meesten de banden met het christendom doorgesneden en zijn op zoek gegaan naar een nieuwe levensbeschouwelijke oriëntatie. Niet zelden gaat het daarbij om een mix van mystiek, kabbalisme, theosofie en zelfs satanisme. Alles overheersend en zelfs positief gewaardeerd is het gevoel dat de westerse beschaving is uitgebloeid en net als het Romeinse Rijk gedoemd om ten onder te gaan.
Jaap Versteegh laat zien hoe het kwaad vanaf de vroeg-negentiende-eeuwse romantiek tot het laatnegentiende-eeuwse symbolisme in de kunst werd verbeeld. De door hem getoonde en becommentarieerde schilderijen verhelderen de thematiek van het kwaad en het maatschappelijk verval in het werk van Louis Couperus, het onderwerp van Jaap Goedegebuure’s lezing.


Het fin de siècle in Den Haag: Louis Couperus (bron: Louis Couperus Genootschap)
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 18 oktober 2019, 11.00 - 15.00 uur
Prijs
themadag € 60, inclusief lunch in de Fundatie van Renswoude