De Kunst van het Mogelijke
themamiddag over kunst, verbeeldingskracht en het op scherp zetten van zintuigen

Tijdens het leven stuiten we vaak op onze beperkingen, die soms moeilijk te accepteren zijn. Bezig zijn met onze beperkingen, levert echter weinig op. In de dagelijkse hectiek raken we vaak vervreemd van een aandachtige, verbeeldingsvolle waarneming. Routine en gerichtheid op efficiëntie maken dat we aan veel dingen voorbijgaan of zaken slechts bezien in termen van het nut dat ze voor ons hebben. Wanneer we de wereld aandachtig waarnemen, kunnen we voorbij het feitelijke naar het mogelijke reiken, hoe klein en onbeduidend dat ook lijkt te zijn. Zintuiglijke waarneming en verbeelding reiken ons een nieuw perspectief aan, dat beslissend is voor onze ervaring van zin en waarde. In een interactieve bijeenkomst krijgt u door Hans Alma, hoogleraar cultuurpsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel, een model aangereikt dat inzichtelijk maakt hoe aandacht en verbeelding psychologisch gezien werken. Naast een theoretische uiteenzetting van de 'verbeeldingscyclus' biedt de workshop u praktische handvatten om de oefeningen te vertalen naar uw eigen leven.


Japanse esdoorn, Land art door Andy Goldsworthy (1987)
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 7 december 2018, 13.00 -16.30 uur
Docent
Prijs
themamiddag € 35, inclusief high tea