Helikon

Wonderbaarlijke wonderen
lezingenreeks over wonderen in de oostchristelijke wereld

Van 27 februari tot en met 23 augustus 2020 organiseert Museum Catharijneconvent een (kunst-)historische tentoonstelling over wonderen. Altijd en overal schrijven mensen bijzondere, bovennatuurlijke ervaringen toe aan een wonder: een redding, een genezing, een droom, een ontmoeting etc. Hoewel de expositie een brede insteek heeft, zal Désirée Krikhaar deze lezingencyclus toespitsen op wonderen in de vroegen oostchristelijke wereld, die alle een vervolg zijn op de wonderen, die door Christus zijn verricht. Ze vormen een opmaat voor de tentoonstelling.
In de eerste lezing staat de ikoon van het Heilige Mandylion, volgens de legende door Christus zelf gegeven, en daarom ook één van de meest vereerde en wonderdoende beelden in de orthodoxe wereld, centraal.
Ook zijn Moeder heeft een belangrijke wonderdoende taak gekregen. Zij is misschien wat gemakkelijker te benaderen, staat dichter bij de mensen en is daardoor een ware steun en toeverlaat voor iedereen in nood. Zij wordt door Krikhaar in de tweede lezing belicht.
In de voetsporen van Christus en de Moeder Gods hebben ook veel navolgers wonderen verricht. Niet voor niets zijn zij daarom heiligverklaard. Geneeskrachtige bronnen zijn niet zelden aan hen gewijd. Wanhopige zieken trokken en trekken nog altijd naar deze wonderdoende, geneeskrachtige bronnen. En soms worden de relieken van de wonderdoeners overgebracht en blijken zij op nieuwe plaatsen onverwijld hun genezende werk voort te zetten!


Heilige Panteleimon, Panteleimonkerk Nerezi, Macedonië
Plaats en datum
vrijdag 20 december 2019 van 11.00 -13.00 uur, vrijdag 31 januari 2020 van 11.00 -13.00 uur en op vrijdag 20 maart 2020 van 14.00 - 16.00 uur
Prijs
drie lezingen € 60; deze lezingen kunnen ook los van elkaar gevolgd worden