Helikon

’Ora et Labora’ - de grote kloosterordes
lezingenreeks over de vele aspecten van de kloosterordes

Ora et Labora – ‘bid en werk’ - is de essentie van het kloosterleven. Een arbeidzaam, aan God gewijd leven. Je hoeft niet godsdienstig te zijn om te beseffen wat de zegeningen van het monastieke leven voor het christendom zijn geweest. Zonder kloosters zou Europa sociaaleconomisch, cultureel en maatschappelijk geen schim geworden zijn van wat het nu is.
In de Middeleeuwen komt het kloosterleven tot grote bloei. Kloosters ontwikkelen zich tot de belangrijkste centra van kennis, cultuur en ontwikkeling. De grote kloosterordes spelen ook politiek en maatschappelijk een cruciale rol. Kloosters zijn niet alleen het fundament van de middeleeuwse samenleving, ze zijn ook de muren. En het dak.
In deze reeks van vier lezingen behandelt Gregor Dijkhuis de fascinerende geschiedenis van de grote kloosterordes. De reeks is als volgt opgebouwd: we starten met het vroege christendom, de woestijnvaders, en Augustinus van Hippo. Benedictus van Norcia en de Benedictijnen staan centraal tijdens de tweede lezing, Bernard van Clairvaux, de Cisterciënzers en de Tempelorde tijdens de derde bijeenkomst. Franciscus van Assisi, Franciscanen, Dominicanen en armoedebewegingen worden op de laatste zondagmiddag toegelicht.
Naast godsdienstige en contemplatieve kanten, bespreken we ook de politiek, kunst, architectuur en technologie gelieerd aan de diverse kloosterordes.


Kloostertuin met uitzicht
Plaats en datum
Museum Catharijneconvent, Grachtenzaal, zondag 16 en 23 februari, 1 en 8 maart 2020 van 14.00 - 16.00 uur
Prijs
vier lezingen € 80