Helikon

Going Dutch. Hoe Engeland Hollands Gouden Eeuw kaapte
dubbellezing over het mythische zelfbeeld van de Engelsen

Piet Leupen, emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, heeft zich speciaal voor Helikon verdiept in de achtergrond van de nu zo actuele spanningen tussen Engeland en Europa enerzijds en Engeland en Nederland anderzijds.
Het Britse zelfbeeld is in niet geringe mate bepaald door de geschiedenis. In twee voordrachten gaan we dieper in op deze problematiek. In de eerste lezing staat de geschiedenis van Engeland centraal, vanaf de vroege Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. Uiteraard kunnen in de gegeven tijdsruimte slechts enkele hoogteen dieptepunten worden aangestipt.
In de tweede lezing neemt Piet Leupen de verhouding Engeland en de Republiek in de 17e eeuw onder de loep. In die eeuw veranderde hun beider relatie van in elkaar bevechtende concurrenten tot samenwerkende compagnons. Dit omdat ze een gezamenlijk doel hadden.
Willem III veroverde met een zeer groot leger Engeland en bezette het zelfs twee jaar lang. Latere generaties vonden dit zo onwaarschijnlijk dat dit volledig uit de geschiedenisboeken werd geschrapt, aldus Jonathan Israel, een befaamde Britse historicus. Piet Leupen zal deze complexe materie met zijn historische kennis en overzicht nauwkeurig analyseren.


Albion of de witte krijtrotsen bij Dover
Plaats en datum
zondag 13 oktober en 17 november 2019, 14.00 - 16.00 uur
Prijs
twee lezingen: € 40