Helikon

De Lombardische liga
lezingenreeks over Noord-Italië in de Middeleeuwen

Tijdens de hoge Middeleeuwen bloeit de economie in Noord-Italië op. Vanaf de 11e eeuw gaat het de zeeen handelsrepublieken voor de wind. Hun ondernemingszin, prestatiedrang en innovatieve kracht zorgen voor grote welvaart.
Daardoor ontwikkelen de Noord-Italiaanse steden zich tot belangrijke centra van kunst en cultuur. Maar al deze voorspoed heeft ook een keerzijde voor de steden. Om hun belangen veilig te stellen, is voortdurende waakzaamheid geboden. Er heerst grote argwaan tussen de steden; zij liggen onderling continu overhoop in een niet aflatende concurrentiestrijd.
Alleen als het gevaar van buitenaf komt, schuiven de steden hun wantrouwen even aan de kant en sluiten zij tijdelijk de rijen. Een allengs groeiend aantal treedt toe tot een stedenbond, die zich – doorgaans onder leiding van het trotse Milaan - teweerstelt tegen de externe vijand. Dat zijn de grote keizers uit het huis Hohenstaufen, die geen middel onbeproefd laten om hun heerschappij ook in Noord-Italië geaccepteerd te krijgen. Dat leidt tot militaire expedities en dramatische veldslagen. Maar het verzet in het eigenzinnige Noord-Italië is groot, net als de veerkracht van de eigenzinnige steden.
In deze reeks van drie lezingen behandelt Gregor Dijkhuis de opkomst en bloei van Noord-Italië. Naast tal van politieke en sociaaleconomische aspecten gaat hij in op een scala aan culturele hoogtepunten.


Milaan, Sant’Ambrogio, 4e eeuw
Plaats en datum
Cervantes, vrijdag 17 april, 24 april en 1 mei 2020, 14.00 - 16.00 uur
Prijs
drie lezingen € 60