De Kruistochten verteld vanuit diverse optieken
lezingenreeks over de middeleeuwse religieuze expansiedrift

De tijd van de grote kruistochten naar het Midden-Oosten behoort tot de meest bewogen, minst begrepen perioden in de Europese geschiedenis. In deze reeks van drie lezingen wordt een breed overzicht gegeven van alle kruistochten en worden de achtergronden en belangrijkste verwikkelingen geschetst. ‘De Tochten’, zoals zij destijds werden genoemd, worden niet alleen behandeld vanuit het gangbare, westerse standpunt maar ook vanuit de Arabische en Joodse optiek, vanuit het gezichtspunt van de Byzantijnen en vanuit de visie van de Kerk. Hoe uiteenlopende belangen, uit de hand gelopen geestdrift en sluwe machtspolitiek hebben geleid tot veel spektakel, tragische dieptepunten en bizarre gebeurtenissen. Gregor Dijkhuis laat ze allemaal de revue passeren met persoonlijke verslagen van ooggetuigen, deelnemers en kroniekschrijvers.


Eerste kruistocht
Utrecht
Podium Oost, zondag 3, 10 en 17 februari 2019, 14.00 -16.-00 uur
Zutphen
Odensehuis, woensdag 23 januari, 6 februari en 20 februari 2019, 10.00- 12.00 uur
Docent
Prijs
Drie lezingen € 60