Helikon

Wonderbaarlijke wonderen III
derde lezing over wonderen in de oostchristelijke wereld

Nieuwe datum: vrijdag 25 september 2020, 14.00 - 16.00 uur, Instituto Cervantes te Utrecht.

Van 27 februari tot en met 23 augustus 2020 organiseert Museum Catharijneconvent een (kunst-)historische tentoonstelling over Wonderen.
Altijd en overal schrijven mensen bijzondere, bovennatuurlijke ervaringen toe aan een wonder: een redding, een genezing, een droom, een ontmoeting etc. Hoewel de expositie een brede insteek heeft zal deze lezingencyclus zich toespitsen op wonderen in de vroegen oostchristelijke wereld, die alle een vervolg zijn op de wonderen, die door Christus zijn verricht.
In de voetsporen van Christus en de Moeder Gods hebben ook veel navolgers wonderen verricht. Niet voor niets zijn zij daarom heiligverklaard. Heiligen, die uit naam van God, zonder daar geld voor te vragen, genezingen uitvoerden zijn bekend geworden als de ‘anargyre artsen’. Panteleimon, Kyros en Johannes en vooral de broers Kosmas en Damianus zijn misschien wel de bekendste. Hun legenden over hun werken zijn in de loop der eeuwen steeds fraaier geworden. Geneeskrachtige bronnen zijn niet zelden aan hen gewijd. Wanhopige zieken trokken en trekken nog altijd naar deze wonderdoende plaatsen. En soms worden de relieken van de wonderdoeners overgebracht en blijken zij op nieuwe plaatsen onverwijld hun genezende werk voort te zetten!


Pieter Paul Rubens, de mirakelen van de heilige Benedictus, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Antwerpen
Plaats en datum
Cervantes, vrijdag 25 september, 14.00 - 16.00 uur
Prijs
lezing € 25 (kan zonder de nrs. 35 en 39 in deze reeks gevolgd worden)