Helikon

Wonderbaarlijke wonderen I
eerste lezing over wonderen in de oostchristelijke wereld

Voorjaar 2020 organiseert Museum Catharijneconvent een (kunst-)historische tentoonstelling over Wonderen. Altijd en overal schrijven mensen bijzondere, bovennatuurlijke ervaringen toe aan een wonder: een redding, een genezing, een droom, een ontmoeting etc.
Hoewel de expositie een brede insteek heeft zal deze lezingencyclus zich toespitsen op wonderen in de vroegen oostchristelijke wereld, die alle een vervolg zijn op de wonderen, die door Christus zijn verricht. Omdat Christus niet meer op deze aarde is worden wonderdoende ikonen van Hem ‘ingezet’ om enerzijds zijn aanwezigheid toch tastbaar te maken en om anderzijds onverklaarbare gebeurtenissen begrijpelijk te maken.
Zo is de ikoon van het Heilige Mandylion volgens de legende door Christus zelf gegeven en daarom ook één van de meest vereerde en wonderdoende beelden in de orthodoxe wereld. De historische betekenis en de beschermtaak van dit beeld is nauwelijks te overschatten. Dat begint al tijdens het leven van Christus, toen Hij in het Heilige Land het ene na het andere wonder liet geschieden: van genezen van zieken tot zelfs het opwekken van doden.
Dit is de eerste lezing in de hierboven genoemde serie, die ook zonder de volgende twee gevolgd kan worden.


Moeder Gods besednaja met koster Juris en Heilige Nikolaas, Russisch, begin 17e eeuw
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 20 december 2019 11.00 -13.00 uur.
Prijs
lezing € 25