Helikon

Werk en (on-)geloof van Vincent van Gogh
lezing over zijn brieven en overtuigingen

Van Gogh schilderde Bijbelse taferelen en leverde in brieven commentaar op deze werken. Daarbij correspondeerde hij met zijn broer Theo uitvoerig over zijn geloofsleven. In de brieven aan Theo passeerden veel levensen geloofsvragen de revue. Jan de Bas zal vertellen hoe Van Gogh dacht over kunst en wat volgens hem waarheid was.
Welke rol speelden thema’s als schoonheid, werkelijkheid en ethiek in zijn werk en denken? Wat vond hij van het werk van zijn tijdgenoten? En andersom: welke invloed had de receptie van zijn werk op hem?
De Bas zal ook belichten welke rol God en de filosofie in zijn denken en werken speelde. Zo komt aan de orde waarom hij onderscheid maakte tussen Christus en Jezus. Is er sprake van een evangelie van Van Gogh?
Van Gogh schrijft in zijn brieven over zijn christelijke opvoeding, de rol van de kerk, de betekenis van literatuur voor zijn geloof en over de voorbeeldfunctie van Jezus; voor hem als schilder, voor hem als mens. De hierboven gestelde vragen worden onder meer beantwoord aan de hand van: Het evangelie volgens Vincent van Gogh geschreven door Antoon Wessels.


Vincent van Gogh, Stilleven met bijbel, 1885,
Van Gogh Museum Amsterdam
Plaats en datum
Cervantes, zondag 29 september 2019, 14.00 - 16.00 uur
Prijs
lezing € 25