Helikon

Vrouwelijke schilders en grafici uit de eerste helft van de 20e eeuw
eerste lezing over een onderbelichte groep kunstenaars

Tot ver in de 20e eeuw werden dames niet geacht zich professioneel met de beoefening van kunst bezig te houden. Er waren weliswaar veel vrouwen werkzaam in de textielindustrie of in de vervaardiging van kunstnijverheidsproducten, maar dat waren arbeidsters, geen kunstenaressen. Vrouwen die in de eerste helft van de 20e eeuw kozen voor een leven als kunstenares moesten veel barrières overwinnen. Vaak zijn hun levensverhalen dan ook vol bijzondere anekdotes. In deze lezing zullen we de levensgeschiedenissen van enkele van deze vrouwelijke kunstenaars uitgebreid bespreken. Onder hen de schilderes Coba Ritsema, de meest getalenteerde der Amsterdamse Joffers, de moderniste Jacoba van Heemskerck, Debora Duyvis, die destijds tot de beste burijngraveurs van ons land behoorde, de adellijke Jeanne Bieruma Oosting, de schilderes en grafica Barbara van Houten en haar tante Gesina Mesdag van Calcar. Het waren één voor één fantastische vrouwen, die hard moesten knokken om te kunnen slagen in de kunstwereld van de 20e eeuw.


Jan Toorop, ets uit 1901, collectie kunsthandel Pygmalion Maarssen
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 13 december 2019 14.00 - 16.00 uur
Prijs
lezing € 25 (€ 40 Euro gecombineerd met lezing. nr. 38)