Helikon

De visionaire wereld van William Blake
lezing over de enorme verbeeldingskracht van de beroemde Engelse dichter-schilder

VERPLAATST van juni naar september.
De Engelse dichter en schilder William Blake (1757-1827) werd ooit door een biograaf een ‘counter-culture prophet’ genoemd en die karakterisering is maar al te raak. Dat geldt zowel voor het begrip ‘tegencultuur’ als voor de ‘profeet’. Blake bouwde in zijn oeuvre een compleet eigen universum, dat losstaat van de cultuur waarin hij leefde, maar daar wel genadeloos commentaar op levert. Hij deed dat in de vorm van profetische teksten en visionaire beelden. Zijn kennis verkreeg hij door visioenen, die hij karakteriseerde als Verbeelding, the Imagination. Verbeelding is een sleutelbegrip bij de ontmoeting met Blake’s werk. De Verbeelding is een vorm van kennis. Deze kennis staat los van kennis met verstand of kennis verkregen met de zintuigen. Blake’s kennis is het resultaat van goddelijke openbaring.

In deze lezing kijken we met Kees Meijlink naar Blake in de context van zijn tijd en we zoeken naar de betekenis van ‘the Imagination’. We doen dat door naar schilderijen te kijken, met name zijn portretten van God en Newton, we bespreken een paar gedichten uit de Songs of Innocence and Experience (liederen van onschuld en ervaring) en we maken kennis met een sleutelwerk uit zijn oeuvre The marriage of Heaven and Hell (Het huwelijk van hemel en hel).


William Blake, Pity (mededogen), circa 1795, Tate Gallery, Londen
Plaats en datum
woensdag 28 september 2022, 14.00 - 16.00 uur, Instituto Cervantes, Utrecht
Prijs
lezing € 25,-