Helikon

Van Albion tot Brexit: een geschiedenis
eerste lezing over het Verenigd Koninkrijk en zijn ambivalente houding tegenover het Europese continent.

Hoe komt het dat een ‘vrij’ Verenigd Koninkrijk, los van Europa, bij grote delen van zijn bevolking een gevoelige snaar raakte? Afgezien van economische, sociale en andere factoren heeft ook het Britse zelfbeeld een belangrijke rol gespeeld. Dat beeld is in niet geringe mate bepaald door de geschiedenis. In de eerste lezing staat de geschiedenis van Engeland centraal.
In de 6e eeuw voor Christus wordt gesproken van Albion, de oudst bekende naam voor Groot-Brittannië, verwijzend naar de kust met witte krijtrotsen. Piet Leupen zal het tijdvak van de vroege Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw belichten. Natuurlijk kunnen in de gegeven tijdsruimte slechts enkele hoogteen dieptepunten over Groot-Brittannië worden aangestipt. Maar vooral zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop men een mythisch zelfbeeld van roem en grandeur heeft geschapen. ‘Die blik vertroebelt thans de Britse kijk op het heden. De voormalige wereldmacht torst zoveel geschiedenis dat het land nog amper vooruitkomt’, aldus Lia van Bekhoven, correspondent in Londen voor VRT en Nieuwsuur.
De tweede lezing van Piet Leupen over het mythische zelfbeeld van de Engelsen is op zondag 17 november, zie lezing nr. 25.


Albion of de witte krijtrotsen bij Dover
Plaats en datum
Cervantes zondag 13 oktober 2019 14.00 -16.00 uur
Prijs
lezing € 25; beide lezingen in deze reeks: € 40