Helikon

Tischbein en de smaak van de 18e eeuw
lezing naar aanleiding van de tentoonstelling

Dit najaar wijdt het Rijksmuseum Twenthe in Enschede in samenwerking met Paleis Het Loo in Apeldoorn en de Gemäldegalerie Alte Meister in Kassel een tentoonstelling aan Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812).
Eind 18eeeuw: het is de tijd van de ‘goede smaak’, bepaald door de notabelen in de steden. Schilders trokken door Europa en schilderden vele portretten van de adel en de rijke burgerij. Tischbein, afkomstig uit een schildersfamilie was één van hen. Hij werkte voor diverse vorstenhoven in Duitsland, Nederland en Rusland, waar hij vele portretten in olieverf, maar ook in het relatief nieuwe pastel maakte. Zijn portretten zijn niet alleen een waarheidsgetrouwe weergave van het uitgebeelde, maar geven ook inzicht in de opvattingen over de maatschappij met haar rangen en standen en een kijkje in het familieleven en het kind-zijn.
Hoewel de portretkunst het grootste gedeelte van zijn oeuvre bepaald heeft, heeft Tischbein ook een aantal historiestukken gemaakt. De tentoonstelling geeft een mooi inzicht in de kunst en opvattingen van een periode, de 18eeeuw, die in Nederland ten onrechte maar weinig aandacht krijgt.


Johann F.A. Tischbein, Familieportret circa 1795-1800, Museum Hessen Kassel
Plaats en datum
Cervantes zondag 17 november 2019 14.00 -16.00 uur
Prijs
lezing € 25