Helikon

lezing 07

Symboliek van de romaanse beeldhouwkunst
Zoom lezingenreeks over symbolentaal

Nieuwe data: maandag 29 juni, donderdag 2 juli, maandag 6 juli en donderdag 9 juli 2020 – telkens van 10.00 - 11.15 uur via Zoom. Inschrijven kan nog!

Lopend door een romaanse kerk kan uw blik worden getroffen door de vreemde wezens die zich daar bevinden. Op kapitelen, timpaan en andere delen van het stenen beeldhouwwerk van de kerk kunt u ezels die een lier bespelen aantreffen, driekoppige vogels, centauren en vele andere merkwaardige figuren. Daarnaast zijn er de vertrouwde afbeeldingen uit de Bijbel zoals de geboorte van Christus en het laatste oordeel. Het romaanse beeldhouwwerk geeft uitdrukking aan de middeleeuwse christelijke geloofsleer en is in essentie een verbeelding van de strijd tussen goed en kwaad, waarbij het goede uiteindelijk bij de wederopstanding van Christus zal overwinnen. De symboliek die hierbij gebruikt werd, zal de hedendaagse mens niet altijd even duidelijk zijn. Tijdens de vierdelige lezingenreeks geeft Ina Bertsch een toelichting op de romaanse symbolentaal. Dit gebeurt aan de hand van een groot aantal voorbeelden. Ook hoort u van welke bronnen de middeleeuwse opdrachtgevers en makers gebruikmaakten en waaruit zij hun inspiratie haalden. Ook het verschil met de gotische beeldhouwkunst komt uitgebreid aan de orde.


Autun, Lazarus en de rijke man, kapiteel kathedraal St. Lazare, circa 1146
Plaats en datum
Maandag 29 juni, donderdag 2 juli, maandag 6 juli en donderdag 9 juli 2020 – telkens van 10.00 - 11.15 uur via Zoom. Inschrijven kan nog!
Prijs
vier lezingen € 80