Helikon

Schleiermacher, of: de religieuze intuïtie
Inleidende lezing over een 19e -eeuwse maar nog actuele denker

Uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Aan het einde van de achttiende eeuw was Berlijn een verlichte stad. Friedrich Schleiermacher nam volop deel aan het experimentele bestaan van kunstenaars en schrijvers, maar verdedigde tegelijkertijd de religie. Religie is niet het geloof en de leer van de kerk, maar een menselijke ervaringswereld waarin intuïtie het belangrijkste is.
Laurens ten Kate voert u binnen in de bijzondere wereld van beelden en gedachten van de jonge Schleiermacher: vooral zijn beroemde boek Over de religie (1799) zal centraal staan. Daarin betoogt hij dat religie nauw verbonden is met kunst, poëzie en ethiek, net zoals de filosoof Immanuel Kant dacht, door wie Schleiermacher geïnspireerd was.
Schleiermacher staat met één been in onze moderne, geseculariseerde wereld, met het andere in de wereld van spiritualiteit en overgave. Dat maakt hem tot zo’n uniek figuur, ook voor onze eeuw.


Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
Plaats en datum
Uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
Locatie: Cervantes
Prijs
lezing € 25