Oude culturen van Europa: de Vikingen
lezing over de tentoonstelling in Leiden

Van de negende tot de elfde eeuw na Chr. waren de Vikingen in heel noordelijk Europa gevreesde plunderaars. Veel kustplaatsen, maar ook dorpen en steden verder landinwaarts, werden verwoest door de Noormannen of Vikingen uit Scandinavië. Ze kwamen in hun slanke, snelle drakenschepen om zoveel mogelijk kostbaarheden te roven. Later veroverden ze delen van West-Europa. Maar niet alleen om te plunderen gingen de Noormannen te scheep: zij dreven handel, vormden de lijfwacht van de Byzantijnse keizer, koloniseerden IJsland en ontdekten Amerika. In Amerika is in de vorige eeuw een nederzetting van de Vikingen teruggevonden, die het bewijs vormt dat de Vikingen inderdaad in Amerika geweest zijn. Voor al deze ondernemingen hadden de Vikingen goede schepen nodig. Bijzonder is dat op verschillende plaatsen in Scandinavië schepen uit de Vikingtijd zijn teruggevonden.
Het grootste deel van de Noormannen bleef in Scandinavië. Archeologen hebben de sporen van grote nederzettingen teruggevonden, waar ambachtslieden prachtige kunst maakten en door handelslieden uit de hele wereldhandel werd gedreven.

Lokatie: Leiden, Rijksmuseum voor Oudheden


Osebergschip (9e eeuw)
vlakbij Oslo teruggevonden,
foto opgraving 1904
Leiden
vrijdag 25 januari 2019, 14.00 -16.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,- (excl. entreegeld museum, gratis met Museumkaart)