Helikon

Metapontion, van nederzetting tot Griekse polis
lezing over de Grieken in Zuid-Italië in de archaïsche tijd

De imposante Dorische tempels van Paestum ten zuiden van Salerno, of die van Agrigento en Syracuse op Sicilië bieden de geïnteresseerde reiziger het overweldigende bewijs van de ooit machtige Griekse aanwezigheid in de kustgebieden van Zuid-Italië. Een migratie van ongekende omvang in de 8e, 7e en 6e eeuw voor Christus vanuit de toenmalige Griekse wereld naar alle uithoeken van de Middellandseen Zwarte Zee mondde uit in de stichting van talloze nederzettingen en poleis, het latere Magna Graecia. De invulling van het beeld van dit Griekse kolonisatieproces was lang, bijna uitsluitend, gestoeld op antieke geschreven bronnen en stichtingsmythen. Of kort door de bocht gesteld: de Grieken meerden aan, onderwierpen de lokale inheemse bevolking, stichtten een stad, een ‘polis’, en bouwden hun tempels. Uitgebreid en intensief archeologisch onderzoek in de regio’s Apulië en Basilicata gedurende de laatste drie decennia geven, wat dit deel van Zuid-Italië betreft, een veel genuanceerder beeld. In deze lezing zal op basis van een aantal bijzondere opgravingen in de provincie Matera in de regio Basilicata, een beschrijving van heilige plaatsen in het betreffende gebied en een interpretatie van enkele artefacten, een beeld worden geschetst van hoe een vroege Griekse nederzetting uitgroeide tot de Griekse polis Metapontion, het huidige Metaponto.


Reconstructie tempel van Metapontion, Apulië
Plaats en datum
Cervantes, vrijdag 7 februari 2020 10.00 - 12.00 uur
Prijs
lezing € 25