Helikon

Macedonische muurschilderingen
lezing over de Byzantijnse erfenis

Toen het Byzantijnse Rijk Macedonië in de 11e eeuw onder zijn heerschappij bracht, was Skopje weliswaar het politieke, maar Ohrid het kerkelijke en culturele centrum. In de 13e en 14e eeuw trok de stad kunstenaars uit de keizerlijke werkplaatsen in Constantinopel en Thessaloniki aan. Vanuit Ohrid verspreidde zich de Byzantijnse kunst over Macedonië, Servië en Bulgarije. Op de oostelijke helling van het Vodno gebergte ligt het dorpje Gornji Nerezi, dat, met de in het jaar 1164 gebouwde kloosterkerk, een bijzonder monument herbergt. De pas in de vorige eeuw ontdekte muurschilderingen uit de stichtingsperiode van de kerk vormen het uitgangspunt voor deze lezing. Duidelijk zal worden wat in de wetenschappelijke kunsthistorische literatuur al langer bekend is; namelijk dat de basis van de westerse Renaissance via Giotto en Duccio in Ohrid en haar invloedsfeer ligt. De grote kunstenaars van de vroege Renaissance moeten op de hoogte zijn geweest van wat in Macedonië in de 13e eeuw is vervaardigd. De hoofdstukken in de handboeken over het ontstaan van de Renaissance dienen te worden herschreven. De lezing kan worden gevolgd als een goede voorbereiding op de reis die Helikon in september 2019 (zie nr. 66, p. 41) op het programma heeft staan.


De bewening van Christus
kerk van Sveti Pantaleimom in Nerezi
Macedonië, circa 12e eeuw
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 15 maart 2019, 10.00 -12.00 uur
Zutphen
Odensehuis, woensdag 13 maart, 10.00 -12.00 uur
Gouda
Centrum de Brug, dinsdag 12 maart 2019, 10.00 - 12.00 uur
Prijs
lezing € 20,-