Helikon

Kerst op ikonen
Kerstlezing met Byzantijnse muziek


Het Kerstfeest wordt in de oost-christelijke kerk heel verhalend voorgesteld. De schilders baseren zich niet alleen op teksten uit het Nieuwe Testament, maar ook en vooral op legendes en apocriefe evangelies.
De Moeder Gods ligt als een keizerin op een purperrode kraammatras en vroedvrouwen wassen de goddelijke boreling. Jozef heeft zich teruggetrokken om de gebeurtenissen eens goed te overdenken. Na de Geboorte van Christus komen drie Magiërs uit het oosten. Zij mogen de nieuwe Koning als eersten aanschouwen en Hem geschenken brengen. Deze drie sterrenkundigen, die de drie levensstadia van de mens symboliseren en de drie in die tijd bekende werelddelen representeren, komen als vertegenwoordigers van de gehele mensheid bij het Kind. Maar velen blijven nog onwetend. Pas bij de Doop in de Jordaan, op 6 januari, maakt God zijn Zoon aan iedereen bekend. Zo wordt de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest geopenbaard, het feest van de Epifanie. Op deze belangrijke feestdag wordt het eerste openbare wonder van Christus gevierd: de Bruiloft van Kana, waar water verandert in wijn.


Geboorte van Christus,
Constantinopel (1e kwart 15e eeuw)
Benaki museum, Athene
Utrecht
Instituto Cervantes, donderdag 20 december 2018, 14.00 -16.00 uur
Prijs
lezing € 20,-