Ik, Maria van Gelre
lezing bij de tentoonstelling in Nijmegen

Museum het Valkhof in Nijmegen presenteert van 13 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 de tentoonstelling: Ik, Maria van Gelre, rondom haar uitzonderlijke, rijk verluchte gebedenboek. Heel bijzonder, want normaliter kunnen slechts twee pagina’s van een boek gelijktijdig worden bekeken. Nu de geïllumineerde bladen van dit devotieboek uit de band zijn genomen, kan daarvan een uitgebreidere selectie worden getoond. Behalve een verluchte kalender bevat het werk zo’n 100 miniaturen en interessante ‘drôlerieën’ in de marge. De gebeden - enkele werden voor haar persoonlijk geschreven - getuigen van een hoog ontwikkelde letterkundige en devotionele cultuur. Met schilderijen, sculpturen en gebruiksvoorwerpen uit die tijd wordt een historische context geschetst. Uit recent multidisciplinair onderzoek aan de Radboud Universiteit komt Maria van Gelre als een haast moderne, zelfbewuste vorstin uit de verf: ‘de Maxima van de 15e eeuw’. Ontdek tijdens de lezing door Marina Marijnen in hoeverre deze wervende tekst overeenkomt met de historische werkelijkheid.


Gebedenboek Maria van Gelre
Klooster nabij Arnhem (ca. 1415)
Staatsbibliotheek Berlijn
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 19 oktober 2018, 14.00 -16.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-