Het beeld van Joden in de christelijke kunst
lezing over het verbeelde antisemitisme

Tijdens het Romeinse bestuur hadden de Joden een geprivilegieerd status, maar hun positie verslechterde toen het Christendom staatsgodsdienst werd. Joden worden dan gehaat voor de moord op Christus, om hun ongeloof en woekerpraktijken. Edward I verbant in 1290 alle Joden uit Engeland. In de 14e eeuw worden de Joden in Frankrijk ervan beschuldigd melaatsen te hebben omgekocht om alle bronnen te besmetten en zo de pest te verspreiden. Het gerucht verspreidt zich razendsnel over Europa en maakt duizenden joodse slachtoffers. Benedictus XIII beveelt in 1415 Joden onder te brengen in getto’s. De christelijke kunst van de Middeleeuwen en Renaissance liet zich niet onbetuigd. Joden komen naar voren als trawanten van de duivel en als halsstarrigen die vasthouden aan de oude leer. De verhalen die Joden moeten zwartmaken, worden veelvuldig in beeld gebracht. In hun zucht naar geld zijn zij navolgers van Judas. Op voorstellingen van de kruisiging wordt hen niet alleen de dood van Jezus in de schoenen geschoven, ze zijn daardoor ook voor eeuwig verdoemd.


De vrouw, Synagoge genoemd,
staat symbool voor het jodendom
(14de eeuw), kathedraal van Metz
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 15 februari 2019, 10.00-12.00 uur
Zutphen
Odensehuis, woensdag 13 februari 2019, 10.00-12.00 uur
Gouda
Centrum de Brug, dinsdag 12 februari,10.00-12.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-