Helikon

Heen en weer: Vlaamse en Portugese schilderkunst rond de 16de eeuw
lezing over Vlaamse kunst in Portugal

Portugal is zijn hele geschiedenis door een kunsthistorische smeltkroes geweest, bepaald door verschillende invloeden uit zowel de christelijke als Arabische wereld. In de 15e eeuw is het huidige Portugal door de Reconquista geheel christelijk geworden. Er worden kerken en kapellen gebouwd. Deze worden voorzien van altaarstukken en heiligenbeelden, waarvan sommige ingevoerd worden vanuit het noorden, vanuit de Vlaamse kunststeden. Vooral uit Brugge, waar de Portugezen door de handelaren rijkelijk vertegenwoordigd waren, komen importwerken van onder andere Rogier van der Weyden. Deze ‘ars nova’ van de Vlaamse Primitieven oefent een grote invloed uit op de schilderkunst in Portugal, die voor de 15e eeuw niet bekend is. Motieven en composities worden overgenomen door schilders als Nuno Gonçalves, Frey Carlos en een aantal anonieme meesters. In de lezing gaan we in op de aanwezigheid en invloed van Vlaamse kunst in Portugal.


Nuno Gonçalves, detail van altaarstuk over de heilige Vincentius, circa 1460, Nationaal Museum voor Oude Kunst Lissabon
Plaats en datum
Cervantes, zondag 29 september 2019, 14.00 - 16.00 uur
Prijs
lezing € 25