Helikon

Going Dutch. Hoe Engeland de Gouden Eeuw van Holland kaapte
tweede lezing over het mythische zelfbeeld van de Engelsen

Engeland en de Republiek hebben in de zeventiende eeuw een opmerkelijk parallel lopende ontwikkeling gekend: van elkaar bevechtende concurrenten op de wereldzeeën tot een vergaande samenwerking tegen het einde van de zeventiende eeuw. Toen moest de op verovering beluste zonnekoning Lodewijk XIV worden getemd. Tegen de wijd en zijd gangbare visie dat Engeland sinds de Normandiërs in 1066 nooit meer een grootscheepse inval heeft gekend, stelt Lisa Jardine in haar opmerkelijke boek Going Dutch. How England plundered Holland’s Glory (2008) dat in 1688 Willem III met een reusachtig groot leger Engeland effectief veroverde en voor zichzelf en zijn Engelse echtgenote de kroon opeiste. Van 1688 tot 1690 was Londen bezet door Hollandse troepen. Latere generaties vonden dit zo onwaarschijnlijk dat dit feit volledig uit de memorie gewist werd, aldus Jonathan Israel, Brits historicus. Deze tweede lezing over Groot-Brittannië door professor Piet Leupen wil aantonen dat op het mythische zelfbeeld van de Engelsen heel wat valt af te dingen.


Jonathan Israel, historicus, (* 1946)
Plaats en datum
Cervantes zondag 17 november 2019 14.00 - 16.00 uur
Prijs
lezing € 25, beide lezingen in deze reeks, zie nr.15: € 40