Goddelijke kunst, goddelijke lust
lezing over hoe een moslim naar het christendom kijkt…

Toen de Duitse-Iraanse schrijver en wetenschapper Navid Kermani enkele jaren geleden in Keulen de tentoonstelling ‘Grootsheid en luister der Middeleeuwen’ bezocht, was hij vol verbazing. Tussen twee kruisbeelden hing daar het beroemde doek van de Keulse meester, ‘De liefdesbetovering’ (ca. 1470) – een zeer erotisch schilderij. Het inspireert hem, de moslim, om een prachtig boek te schrijven over de christelijke beeldcultuur. Goddelijke kunst heet het boek. We volgen in deze lezing Kermani’s verbazing, want, kijkend naar ‘De liefdesbetovering’ of naar Giotto’s ‘Kus bij de Gouden Poort’ (ca. 1303), neemt hij ons als buitenstaander mee in een mengeling van ongeloof, bewondering en kritiek. Hoe kan het dat in het christendom religie en lust zo dicht bij elkaar staan? Terwijl er tegelijkertijd een zwaar taboe over de eros ligt? We zoeken naar antwoorden door gezamenlijk de doeken van de Keulse meester en Giotto te bestuderen, in dialoog met Kermani, die deze bespreekt in zijn boek. Deze lezing vormt tevens een smaakmaker voor de serie die Laurens ten Kate in het seizoen 2019-2020 zal verzorgen over Kermani’s boek Goddelijke kunst. Aanbevolen aanschaf: Navid Kermani, Goddelijke kunst, Amsterdam: Cossee 2016.


De liefdesbetovering, Keulse meester (circa 1470)
Museum der Beeldende Kunsten, Leipzig
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 29 maart 2019, 14.00-16.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-