Helikon

Giacomo Carissimi en het oratorium
lezing over een componist die ten onrechte bijna vergeten is

Ooit is het oratorium ontstaan als een semi-liturgische bijeenkomst waarin gezangen, gebeden en korte lezingen elkaar afwisselden. De muziek had een zeer eenvoudig karakter, maar na 1600 veranderde dat. Onder invloed van de toen net ontstane opera veranderden de gezangen in levendige muziekstukken waarin een godsdienstig onderwerp werd behandeld, of een Bijbelse geschiedenis werd uitgewerkt.
Eén van de eerste componisten die zich uitgebreid met het oratorium bezighield was Giacomo Carissimi (1605-1674). Hij was het die, kijkend naar de opera van zijn tijd, naar hartenlust experimenteerde met de nieuwe vormen van muziek en daarmee het oratorium tot een eerste grote bloei bracht. Door recitatieven, solistische passages, koorgedeelten en instrumentale intermezzo’s af te wisselen weet hij het oratorium tot een boeiend religieus klankspel te maken. Soms concentreert hij zich op één Bijbelse held, zoals Jonas of Job of schrijft een dialoog zoals tussen Abraham en Isaak of tussen David en Jonathan. Soms neemt hij ook een stichtelijk onderwerp, zoals de ijdelheid of het Laatste Oordeel. Aan de hand van veel voorbeelden krijgt u in deze lezing een mooi beeld van de fraaie oratoria van Carissimi.


Giacomo Carissimi (1605-1674)
Utrecht
Podium Oost, zondag 2 december 2018, 14.00 - 16.00 uur
Prijs
lezing € 20,-