Helikon

Het filosofisch potentieel van een melancholische engel
Lezing over de culturele erfenis van een gravure van Dürer

Na de tentoonstelling in Aken in 2021 vanwege de reis die Albrecht Dürer 500 jaar daarvoor maakte naar Antwerpen en de Nederlanden, geven we nogmaals aandacht aan deze geweldige kunsttheoreticus, -schilder en tekenaar, toegespitst op een van zijn gravures Melencolia I.
Menig kunsthistoricus heeft zich aan een interpretatie van deze beroemde gravure uit 1514 gewaagd. De ongebruikelijke weergave van een engel – niet in volle glorie uit de hemel dalend, maar weemoedig gezeten, het gezicht steunend op de hand – spreekt op zichzelf al tot de verbeelding. En wat te denken van de vreemde mix aan voorwerpen en symbolen die de engel omringt? Het zijn sacrale en profane, religieuze en wetenschappelijke voorwerpen, maar ze lijken de engel niet aan te spreken. (Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.)

Filosoof Ype de Boer laat u in deze lezing kennismaken met de interpretatie van Dürer’s gravure door de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben (*1942). Agamben’s originele duiding biedt ons een uniek perspectief op de moderne tijd: de melancholische engel wordt tot de boodschapper van een nieuwe, wereldse vrijheid.


Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514, Metropolitan Museum of Art, New York
Plaats en datum
Instituto Cervantes, Utrecht, vrijdag 8 april 2022, 14.00 - 16.00 uur.
Prijs
Lezing € 25,- Voor studenten €10,-