Helikon

Geannuleerd: En toen was er licht...
lezing ter voorbereiding op de expositie in het Meermanno Museum

Deze lezing is geannuleerd.

De middeleeuwer wist niet beter of het universum was door God geschapen. Het scheppingsverhaal in Genesis uit de joods-christelijke traditie stond centraal. De wereld en de mens kregen in een tijdsbestek van zes dagen hun definitieve vorm en op de zevende dag werd gerust.
In de beeldende kunsten is deze opening van het boek Genesis veelvuldig behandeld. Ook de beeldcultuur van miniatuurschilders richtte zich erop. In geïllustreerde boeken, besteld door de vermogende adel, werd het scheppingsverhaal veelvuldig behandeld, vooral in rijk verluchte historieen armenbijbels. De schilders konden optimaal hun fantasie botvieren op het thema, want de wonderbaarlijke gebeurtenissen prikkelden hun verbeeldingskracht. Vaak vulden ze hun miniaturen aan met scènes uit het dagelijks leven, die ons nu informatie verschaffen over het leven van alledag in de middeleeuwen.
Op vrijdag 3 april 2020 wordt in het Haagse Meermanno Museum (excursie nr 61) een uniek overzicht getoond van handschriften met hoogwaardige miniaturen, samengesteld door Thea Willemsen. Exemplaren worden bijeengebracht die gewoonlijk niet voor publiek toegankelijk zijn. De boeken worden steeds opengelegd op bladzijden waarop het scheppingsverhaal is uitgebeeld.
Deze lezing vormt een introductie op die expositie. Aan de hand van algemene voorbeelden uit de miniatuurschilderkunst wordt een beeld geschetst van de veelzijdigheid van middeleeuwse verluchters.


Gebroeders van Limburg, De hof van Eden, circa 1411-1416, Condé Museum, Chantilly

Plaats en datum
Cervantes, vrijdag 27 maart 2020, 14.00-16.00 uur
Prijs
lezing € 25 (voor de expositie, zie nr. 61)