Helikon

De vleugels van Ovidius
Lezing over de muzikale en dichterlijke beelden en wendingen van de Latijnse dichter

Bij de Latijnse dichter Ovidius (43 voor -17 na Chr.) komen we het verhaal tegen van Daedalus en zijn zoon Icarus. Ze zitten gevangen in het labyrint dat Daedalus zelf ontworpen had voor koning Midas, op Kreta. Daedalus heeft geen zin om er te blijven zitten en gebruikt zijn talent als uitvinder om vleugels te ontwerpen. Zo lukt het hem om met zijn zoon te ontsnappen totdat…

Het verhaal moeten we beluisteren als muziek. Ovidius schreef het in metrum, met dichterlijke beelden en wendingen. Hij vergelijkt de vleugel met een panfluit, de veren zijn geplaatst van groot naar klein. De boodschap lijkt duidelijk: het gedicht is muziek, eerder amusant dan serieuze informatie. Toch moeten we niet vergeten dat muziek in de oudheid zeer serieus werd genomen. Het gedicht biedt dus stof tot nadenken, en niet alleen op het niveau van de verhaallijn. In zijn lezing zal Anton Simons rond het verhaal van Daedalus en Icarus verbanden leggen tussen literatuur, schilderkunst, techniek en politiek. De vraag die vooropstaat is hoe muziek ons kan helpen ontsnappen uit de labyrinten van de moderne techniek.

Anton Simons is leraar klassieke talen in Tiel. Hij studeerde theologie en filosofie en promoveerde op de Russische filosoof Michail Bachtin. Met grote regelmaat publiceert Simons op zijn weblog.


De val van Icarus, Koninklijk Paleis van Amsterdam
Plaats en datum
Vrijdag 28 oktober 2022, 14.00 - 16.00 uur, Instituto Cervantes, Utrecht
Prijs
lezing € 25,-