De ‘stanze’ van Raphaël
lezing over de pauselijke vertrekken in het Vaticaan

De fresco’s van Raphaël (1483-1520) in de pauselijke vertrekken - de `stanze’- van het Vaticaanse paleis, brengen de essentie van de Renaissance aan het licht. Ze laten een volkomen versmelting zien van de grote westerse cultuurperioden: die van de klassieke oudheid en de christelijke wereld. Daarnaast zijn ze de uitdrukking van het renaissancistische ideaal om kunsten, wetenschappen, politiek, filosofie en religie in één allesomvattend systeem onder te brengen. Het geniale van Raphaël is dat hij zulke complexe materie schijnbaar moeiteloos en vanzelfsprekend in beeld bracht. Raphaël en zijn leerlingen beschilderden in opdracht van paus Julius II en de Medici-paus Leo X vier vertrekken. Het aandeel van Raphaël is het grootste in de zogeheten Stanza della Segnatura en de Stanza di Eliodoro. In eerstgenoemde zaal plaatst hij Theologie tegenover Filosofie (de zogeheten School van Athene) en Poëzie (Parnassus) tegenover Rechtspraak. De fresco’s in de Stanza di Eliodoro illustreren het optreden van de voorzienigheid ter verdediging van de Kerk. In de Bevrijding van Petrus liet Raphaël zijn meesterschap zien in kleurgebruik en het clair-obscur: een renaissancistisch hoogtepunt.


School van Athene in de Stanza della Segnatura
Rafaël (1509-1510), Vaticaanstad, Rome
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 12 april 2019, 10.00 - 12.00 uur
Zutphen
Odensehuis, woensdag 10 april 2019, 10.00 - 12.00 uur
Gouda
Centrum de Brug, dinsdag 9 april 2019, 10.00 - 12.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-