Helikon

lezing 01

De reis van Albrecht Dürer in 1520 en 1521
lezing naar aanleiding van een dubbeltentoonstelling in Aken

Op 21 mei 2021 was het 550 jaar geleden dat Albrecht Dürer werd geboren in Neurenberg. Daarom zijn er een aantal exposities over deze geniale graveur en schilder in zijn vaderland georganiseerd.
In het najaar van 1520 reisde de ook toen al beroemde Albrecht Dürer vanuit zijn geboortestad Neurenberg naar de Nederlanden. In eerste instantie deed hij dat om privileges, die hem door keizer Maximiliaan waren beloofd door diens opvolger Karel V bevestigd te zien. Daarvoor moest hij naar Aken afreizen, omdat de keizer daar op 23 oktober 1520 tot koning gekroond zou worden. Uiteindelijk verbleef hij drie weken in Aken, maar reisde ook naar Antwerpen en Gent waar hij met alle eer door de lokale schildersgilden werd ontvangen.
Hij ontmoette er kunstenaars als Bernard van Orley, Joachim Patinir en Quinten Massys. Hij bewondert er het Lam Gods van Jan van Eyck. De reis inspireerde hem; hij maakte tijdens dit jaar maar liefst 90 tekeningen in verschillende technieken en ook nog vijf schilderijen.
De reis is uitzonderlijk goed gedocumenteerd door hem. Dürer hield een kasen tevens dagboek bij, waarin hij niet alleen zijn uitgaven documenteerde, maar ook zijn observaties, ontmoetingen en productie vastlegde. De keizerskroning en de reis van Dürer vorm(d)en aanleiding tot een grote dubbelexpositie op twee plaatsen in Aken. In het Centre Charlemagne werd het leven van keizer Karel V getoond (vroegtijdig beëindigd door corona, najaar 2020), en in het Suermondt-Ludwig museum komen vanaf 18 juli ca. 70 tekeningen, schilderijen en beelden van Dürer en zijn collega’s uit de Nederlanden bijeen. Martijn Pieters zal tijdens zijn lezing deze reis en de eruit voortgekomen werken uitvoerig belichten.


Albrecht Dürer, vleugel van een scharrelaar, aquarel uit 1512, Albertina Museum, Wenen
Plaats en datum
Zondag 19 september 2021, 14.00 - 16.00 uur, Instituto Cervantes, Domplein Utrecht
Prijs
lezing € 25,-