Helikon

De prenten van Bruegel
Lezing naar aanleiding van de tentoonstelling

Op 9 september 1569, 450 jaar geleden, overleed in Brussel Pieter Bruegel de Oude. Voor de Koninklijke Bibliotheek in Brussel is dat de aanleiding om van 15 oktober 2019 tot 16 februari 2020 een tentoonstelling te wijden aan zijn tekeningen en prenten. Deze verdienen absoluut de aandacht maar kregen die tot nu toe nog weinig. Deze lezing leert u die prenten te lezen.
Ter inleiding zal Hans Saan over de man, zijn tijd en de prentdrukkunst vertellen. Na zijn reis naar Italië waar hij drie jaar verbleef, vroeg zijn uitgever Hieronymus Cock, hem een serie landschapsprenten aan te leveren. Bruegels repertoire bleef echter niet tot dat type beperkt. Hij heeft ook door middel van prenten spreekwoorden geïllustreerd zoals ‘Grote vissen eten de kleine’. Vooral de serie van de ondeugden of hoofdzonden is bekend omdat hij daarvoor teruggreep op het nog steeds populaire voorbeeld van Hieronymus Bosch. In de lezing gaan we een aantal prenten bespreken naar stijl, vorm en inhoud. Door onderdelen van de prenten sterk te vergroten is het mogelijk de afbeeldingen beter te begrijpen.


‘De grote vissen eten de kleine op’, Pieter Bruegel 1556, Albertina Museum Wenen
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 13 december 2019 11.00 - 13.00 uur
Prijs
lezing € 25