De magie van de Mariagetijden
lezing over de visuele traditie van het gebedenboek

De getijden voor Maria vormden in de late middeleeuwen een onmisbaar deel van elk gebedenboek. Ze omvatten een verzameling psalmen, hymnen, lezingen en gebeden gericht aan de heilige Maagd. Haar status en voorbeeldfunctie waren inspirerend en maakten het geloof toegankelijk voor iedereen. Gebedenboeken waren veelal bedoeld voor privé-devotie. Ze werden op bestelling gemaakt en aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld het aantal miniaturen. Juist Mariagetijden werden altijd verlucht met minstens één miniatuur, maar vaker met een hele cyclus. Daarbij was meestal sprake van vreugdevolle gebeurtenissen, zoals Annunciatie of Geboorte, ofschoon scènes uit het lijdensverhaal ook voorkwamen. Ook bij de indeling van het handschrift had de opdrachtgever invloed. Zo wilden sommigen dat de Mariagetijden dubbel werden opgenomen. Deze lezing gaat over de visuele traditie van de Mariagetijden. Aan de orde komen vragen als: wat waren zoal de illustratiemogelijkheden? Gebruikte men in Vlaanderen andere miniaturen dan in de Noordelijke Nederlanden? Had Frankrijk een eigen traditie?

Op 1 november vindt onder leiding van Thea Willemsen een excursie plaats naar de
Koninklijke Bibliotheek. Zie excursie Nr. 62.


Visitatie in de Mariagetijden,
Cleveland Museum of Art (V.S.)
Utrecht
Podium Oost, zondag 28 oktober 2018, 14.00 -16.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-