Helikon

De filosofie van Piet Mondriaan
lezing over zijn abstracte werken en hun betekenis

In deze lezing staat het denken van schilder Piet Mondriaan over kunst, wetenschap en het zijn centraal. Mondriaan schreef bladzijden vol met zijn levensfilosofie. Dit deed hij onder andere voor het tijdschrift De Stijl. In zijn filosofische vertogen probeert hij zijn levensfilosofie te verwoorden in relatie tot de beeldende kunst. Hij maakt daarbij gebruik van wijsgerig jargon, dat mede door zijn schrijfstijl niet erg toegankelijk is. De filosoof Jan Bor bestudeerde de teksten en kwam tot verrassende inzichten. Het ging bij Mondriaan niet slechts om een rationele benadering van de werkelijkheid die hij in abstracte schilderijen verbeeldde. In de lezing wordt gebruik gemaakt van Jan Bors Piet Mondriaan Filosoof uit 2013. In dit boek volgt Bor het spoor van Mondriaans denken. Net als in de lezing wordt er in het boek gezocht naar het wezen van Mondriaans filosofie. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: gaat intuïtie verder dan de ratio? En wat betekent ‘het denken voorbij’?
We luisteren naar jazzmuziek, die volgens Mondriaan ook de essentie van het bestaan uitdrukt. Onder leiding van Jan de Bas volgt een discussie over de vraag wat de betekenis is van Mondriaan voor onze tijd.


Piet Mondriaan in 1899, foto: Gemeentemuseum Den Haag
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 6 december 2019 10.00 - 12.00 uur
Prijs
lezing € 25