Helikon

De Codex Manesse
lezing over unieke middeleeuwse liefdeslyriek

De Codex Manesse (12e -13e eeuw) is een van de culturele hoogtepunten van de Hoge Middeleeuwen. Het manuscript, ook bekend als het Heidelberger Liederhandschrift, is een schatkamer van dichtkunst en boekverluchting. Qua schoonheid en rijkheid van de afbeeldingen is de Codex Manesse voor Duitsland wat de Très Riches Heures (begin 15e eeuw) voor Frankrijk zijn.
Maar, anders dan het getijdenboek van de hertog van Berry, is de Codex Manesse ook inhoudelijk een topper. Het is de belangrijkste verzameling van twee eeuwen Middelhoogduitse liefdeslyriek. Een unieke bloemlezing van honderden minnezangen van minnezangers en troubadours uit allerlei rangen en standen. De afbeeldingen – bedoeld als introductie van de verschillende minnezangers – laten ons kennismaken met allerlei aspecten van het middeleeuwse hofleven: heraldiek, ridderschap, jachttaferelen, hoofse liefde.
De Codex wordt door Gregor Dijkhuis als ‘plaatjesboek’ getoond, maar ook als dichtwerk: we lezen een paar minnezangen, met het Middelhoogduits en Nieuw Hoogduits naast elkaar. Ook de opmerkelijke bibliografie van de Codex Manesse zal hij toelichten.


Herr Konrad von Altstetten
Codex Manesse, (begin 14e eeuw)
Universiteitsbibliotheek Heidelberg
Utrecht
Podium Oost, zondag 24 maart 2019, 14.00 -16.00 uur
Zutphen
Odensehuis, woensdag 6 maart 2019, 10.00 -12.00 uur
Prijs
lezing € 20,-