Helikon

De Annunciatie, maar dan anders
lezing over de verkondiging aan Maria tussen trend en traditie

De Annunciatie (Verkondiging, Maria-Boodschap) is een belangrijk moment in het evangelieverhaal: het grote keerpunt na de zondeval, het begin van de verlossing. Vanaf de eerste, laatantieke afbeeldingen veranderde er lange tijd in principe niet veel in de manier van uitbeelden. Het verhaal beperkt zich immers tot twee figuren: een meisje en een engel in één ruimte. Aan het begin van de Renaissance werd onder andere door Fra Angelico een nieuw type Annunciatie - met twee kamertjes! - geïntroduceerd. Bekend is de uitgebreide symboliek bij de Vlaamse schilders, Jan van Eijk voorop. Hierop werd eind 20ste eeuw door zulke uiteenlopende kunstenaars als Anthony Caro en Richard Hamilton gereageerd. Een veelheid van détails wordt later gevolgd door een terugkeer naar eenvoud en aandacht voor contrasten. Everdien Hoek toont ze, ook de 20ste en 21ste -eeuwse interpretaties van Gerhard Richter tot Grayson Perry.


Annunciatie (middendeel van triptiek)
Rogier van der Weyden (circa 1434)
Het Louvre, Parijs
Utrecht
Podium Oost, zondag 31 maart 2019, 14.00-16.00 uur
Prijs
lezing € 20,-