Helikon

Caravaggio-Bernini. Barok in Rome
lezing naar aanleiding van de tentoonstelling over de eerste barokschilders in Rome

Nieuwe datum: vrijdag 4 september 2020,deze lezing zal gehouden worden in het Instituto Cervantes te Utrecht.

Op 14 februari opende in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling over een nieuwe generatie ambitieuze kunstenaars die in de eerste decennia van de 17de eeuw het ingedutte Rome wakker schudde. De stad werd in korte tijd een broedplaats voor nieuwe artistieke ideeën en initiatieven: de voedingsbodem voor een nieuwe stijl, die pas veel later de Barok werd genoemd. Er ontstond een nieuwe kunsttaal, waarbij niet langer elegantie de norm was, maar het oproepen van emoties. Het is kunst die je moet ervaren, met al je zintuigen: theatrale kunst vol drama, dynamiek en bravoure. Historisch gezien ontstond de barok aan het einde van de 16e eeuw. In die periode stuit de mens op grote existentiële vragen. Met de opkomst van de reformatie is het bestaan van God ineens niet meer zo vanzelfsprekend. De ontdekkingsreizen plaatsen het bestaan van de mens in een eindeloze wereld. Ook groeit het beseft dat de ideeën van Copernicus wel enige waarheid kunnen bevatten. Kortom: de grenzen van ‘de werkelijkheid’ vervagen. Tegelijkertijd worden de grenzen van de kunst opgerekt. De tentoonstelling loopt tot en met 13 september 2020.Plaats en datum
Cervantes vrijdag 4 september 14.00 - 15.30 uur
Prijs
lezing € 25