Byzantijnse handschriften
meer dan religieuze boeken en schriftrollen…

Byzantijnse handschriften beperken zich niet tot religieuze schriftrollen en boeken, zoals vaak wordt verondersteld. Officiële documenten van het hof, wetboeken, historische en militaire werken, maar bijvoorbeeld ook medische boeken, encyclopedieën en atlassen behoren tot de geschreven en geïllustreerde erfenis van de Byzantijnen. De opdrachtgevers komen uit alle geledingen van de bevolking: keizers, clerici en leken. In scriptoria worden de boeken gemaakt door goed opgeleide schrijvers, die zo’n 1000 nomismata per jaar verdienen, 50 tot 100 keer zoveel als een gewone arbeider. Tot de uitvinding van de boekdrukkunst is alles handgeschreven en geïllustreerd. De geschiedenis van het Byzantijnse manuscript en een aantal fraaie voorbeelden van de naar schatting 2 % bewaarde handschriften uit de periode van de 4de tot de 15de eeuw zullen de revue passeren.


Evangelist Johannes uit tetra-evangelie
Byzantijns (1340), Vatopedi-klooster, Athos
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 22 februari 2019, 14.00-16.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-