Helikon

Bruegel en het landschap
lezing over zijn voorliefde voor glooiend groene landschappen

Veel schilderijen van Pieter Bruegel de Oude (ca.1525-1569) gaan over religieuze onderwerpen. Die thema’s waren in de 16e eeuw het meest gevraagd door opdrachtgevers. En ook voor Bruegel gold: brood op de plank. Hij was echter van meer markten thuis. Het uitbeelden van landbouwers bijvoorbeeld, wat hem de bijnaam ‘Boeren-Bruegel’ opleverde.
En er is meer. Wie goed kijkt, ziet bij Breugel ook vaak een landschap. Soms als decor van het hoofdonderwerp, op de achtergrond, als schijnbare bijzaak. Bruegel maakte veel werk van deze gedetailleerde panoramische vergezichten. Hij had er kennelijk plezier in om ook op dat gebied zijn kunnen te tonen. Toen hij in zijn jonge jaren een studiereis naar Italië maakte, moeten de bergen en valleien hem danig hebben geïnspireerd. Van die tochten door de Alpen zijn tekeningen bewaard, waarvan hij in Antwerpen prenten liet vervaardigen die veel aftrek vonden. Bruegels voorliefde voor heuvels, weide en grasland blijkt ook uit zes schilderijen over de seizoenen, alle gesitueerd in een agrarische omgeving.
Thea Willemsen plaatst Bruegels voorliefde voor het landschap op de voorgrond. Wat beeldde hij precies uit en welke stijlen hanteerde hij daarbij? Kortom, een zoektocht naar de minder bekende Bruegel.


Pieter Bruegel de Oude, De ekster op de galg, 1568, Hessisches Landesmuseum Darmstadt
Plaats en datum
Cervantes vrijdag 8 november 2019 14.00 -16.00 uur
Prijs
lezing € 25