Bijbelse tekeningen en etsen van Rembrandt
over het hoogst bereikbare…

Johan Huizinga schreef in Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw (1941): ‘Op Rembrandt toegepast is een voorkeur van zijn etswerk boven zijn schilderijen niet denkbaar. Het zou immers absurd zijn hem een groter tekenaar en etser dan schilder te noemen.’ Huizinga bekruipt het gevoel dat Rembrandt met zijn schilderijen ‘…nog iets groters heeft gewild dan hij vermocht te scheppen’. Van dat ‘tekort’ vindt hij niets terug in de etsen en de tekeningen: ‘Hier kon hij de vrije teugel laten aan zijn spontane ingevingen en putte hij uit de diepten van zijn ondoorgrondelijk genie om uitdrukking te geven aan het mysterie dat achter de dingen schuilgaat.’ Het is bekend: Rembrandt koos niet voor een traditionele weergave van (Bijbelse) verhalen. Als geen ander voelde Rembrandt aan wat mensen emotioneel doormaken. Zijn etsen en tekeningen laten dat op buitengewoon meeslepende wijze zien.Utrecht
Instituto Cervantes, woensdag 24 april van 14.00- 16.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-