Helikon

Beeld en beeldverbod in islamitische kunst: wat kan?
driedelige Zoomlezing over oude en nieuwe vormen van iconoclasme

Een van de meest hardnekkige aannames binnen de islamitische kunst is dat er een strikt beeldverbod geldt. Mensen en dieren zouden niet mogen worden afgebeeld. Dit geldt inderdaad voor fraai gekalligrafeerde Korans en moskeeën. Maar oude paleizen van islamitische heersers, aardewerken kannen en miniaturen in manuscripten bevatten, naast geometrische, kalligrafische en plantaardige motieven, ook vaak figuratieve afbeeldingen. Hoe zit dat nu?
In twee lezingen behandelen we aan de hand van voorbeelden uit de hele islamitische kunstgeschiedenis in welke contexten het afbeelden van mensen en dieren is toegestaan. We bespreken welke keuzes over het toestaan of afkeuren van afbeeldingen al in de eerste eeuw van de islamitische jaartelling werden gemaakt en wat daarover in de belangrijkste religieuze geschriften staat. En als de mens dan werd afgebeeld, in wat voor stijlen gebeurde dat dan in de islamitische kunst en wat waren dan inspiratiebronnen?
Tot slot komen - ook recente - bewegingen van iconoclasme, het vernietigen van beelden aan bod, en duiden we wat daaraan ten grondslag ligt.

Op verzoek sturen we u onze Helikon Zoom handleiding toe, u kunt dit aangeven bij uw aanmelding.
Bekijk hier de inleiding van Luit Mols


Tegel, Iran, Kunstmuseum Den Haag
Plaats en datum
Zoomlezing driemaal op de dinsdagen 17 en 24 november en 1 december 2020 van 10.00 - 11.30 uur
Prijs
Reeks van 3 lezingen € 75. Gereduceerd tarief voor studenten: € 30