Art Nouveau in Nederland
lezing bij de expositie in het Gemeentemuseum in Den Haag

Tegen het einde van de 19e eeuw werden veel kunstenaars gedreven door het idee dat voor de 20e eeuw een nieuwe vormentaal nodig was. Ze braken met de gewoonte om historische stijlen na te volgen en zochten naar een nieuwe stijl. In de Nederlandse Art Nouveau die rond 1900 uit dit verlangen voortkwam, zijn twee hoofdstromen te onderscheiden. Een groep kunstenaars streefde naar een sierlijke vormgeving met rijke decoraties, gebaseerd op weelderige vormen uit de natuur. Deze stroming had haar aanhangers in Delft en Den Haag. De vertegenwoordigers van de andere stroming, hielden van strakke vormgeving. Zij gebruikten decoratie om de constructie van een voorwerp te benadrukken. Deze stroming had haar aanhangers in Amsterdam. Wat deze kunstenaars verbond was de overtuiging dat goede vormgeving een belangrijke voorwaarde was voor een betere maatschappij: schoonheid was een levensnoodzaak. Art Nouveau sprankelt van vernieuwingsdrift en idealisme, maar evengoed werd gezocht naar het authentieke. De tentoonstelling - van 21 april tot en met 28 oktober 2018 - toont die dynamiek van het fin de siècle.


Vaas
Joseph Mendes da Costa (1898)
Gemeente Museum Den Haag
Utrecht
Instituto Cervantes, vrijdag 28 september 2018, 10.00 -12.00 uur
Docent
Prijs
lezing € 20,-