Mariagetijden in de Koninklijke Bibliotheek
excursie naar een Haagse privé-tentoonstelling

Dit najaar vindt opnieuw een excursie plaats naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waarbij middeleeuwse handschriften met geschilderde miniaturen het middelpunt vormen. Die kunnen van zeer dichtbij worden bekeken. Het is een kleine privé-tentoonstelling, samengesteld door Thea Willemsen, specifiek met het oog op de Mariagetijden.
In elk middeleeuws gebedenboek zijn de getijden voor Maria opgenomen. Plaatselijke tradities en de wensen van de opdrachtgevers spelen hierbij een belangrijke rol. Deze aspecten worden toegelicht op 28 oktober 2018, (zie lezing nr. 14), met voorbeelden uit de 15e en 16e eeuw. Gebeurtenissen uit het leven van Maria staan centraal, haar rol als moeder, als ook scènes uit Christus' jeugd. De excursie is een uitgelezen mogelijkheid om afbeeldingen met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld de Annunciatie, vast onderdeel van de Mariagetijden. Zo’n vergelijking roept vragen op: is aan het kleed van Maria de tijd van ontstaan af te lezen? Geeft de enscenering prijs of de miniatuur van Franse of Vlaamse makelij is?

Maximaal 15 deelnemers kunnen worden toegelaten

Lokatie: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag


Handschrift 74 G 39, Mariagetijden,
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Datum
donderdag 1 november 2018, van 14.00 -16.00 uur
Docent
Prijs
Excursie € 30 Euro (exclusief entree museum, gratis met Museumkaart)